مدیریت استرس

0 رای / رای دهی
320.000تومان
تعداد نفر: 

توضیح مختصر

فنون مدیریت استرس

 مهلت ثبت نام : 1396/07/30

زمان برگزاری دوره : آبان ماه 1396

مدت زمان دوره : 16 ساعت 

نام استاد : جناب آقای دکتر دیندار

هزینه دوره : 320.000 تومان 

 

ب-1- هدف دوره

 • فراگیری فنون مدیریت استرس
 • تشخیص سهم و نقش خویش در مدیریت استرس
 • آگاهی از نحوه ایجاد برنامه های مورد حمایت مدیران برای هدایت رفتار سازمانی
 • آگاهی از نحوه مشارکت کارمندان در مراحل پیشگیری از ایجاد عوامل استرس زا

ب- 2- توانائیهای مورد انتظار دانشپذیرفتگان دوره

 • دارای سابقه اجرایی حداقل دو سال (کارشناسان – مدیران و مشاوران )
 • آشنایی با مبانی مدیریت منابع انسانی

 

ب- 3- شرایط ورود به دوره (پیش نیازهای ورود)

                1-مدیران – معاونان و روسای ادارات

 

ج-1- محتوای دوره

 • تعریف استرس شغلی
 • عامل استرس شغلی در محیط کار
 • ارزیابی توانایی فردی در مدیریت استرس
 • استراتژی اصلی مدیریت استرس
 • مدیریت استرس و حذف عامل آن
Premium Joomla Templates