تئوری های مدیریت پیشرفته

0 رای / رای دهی
320.000تومان
تعداد نفر: 

توضیح مختصر

نظریه های مدرن مدیریت

مهلت ثبت نام : 1396/07/30

زمان برگزاری دوره : آبان ماه 1396

مدت زمان دوره : 16 ساعت 

نام استاد : جناب آقای دکتر مهدی الوانی

هزینه دوره : 320.000 تومان 

 

ب-1- هدف دوره

 • ارتقاء سطح دانش و توان در خصوص نظریه های مدرن مدیریت
 • نقد و تحلیل ابعاد مختلف سازمان ها در پرتو نظریه سازمان های پیشرفته

 

ب- 2- توانائیهای مورد انتظار دانشپذیرفتگان دوره

 

 • دارای سابقه مدیریتی حداقل دو سال
 • آشنایی مسلط به مبانی مدیریت استراتژیک

 

ب- 3- شرایط ورود به دوره (پیش نیازهای ورود)

 • مدیران و کارشناسان
 • روسای ادارات

 

ب- 4- نحوه پذیرش دانشجو

 • حداکثر ظرفیت پذیرش دوره 45 نفر ( سر کلاس 15 نفره)
 • که با افزایش متقاضی شرکت در دوره مصاحبه علمی به عمل می آید

 

ج-1- محتوای دوره

 • سیر تحول نظریه مدیریتی
 • نظریه سیستم ها
 • انواع هوش های تخصصی سازمانی
 • خلاقیت و نوآوری سازمانی
 • کارآفرینی کسب و کارهای کوچک
 • سازمان های مجازی و جابک و شبدری
 • مدیریت دانش و سازمان های یادگیرنده
 • ارتباطات موثر سازمانی
 • مدیریت تغییر و تحول سازمانی
 • نظریه اشرب
 • نظریه ابهام آرام و متلاطم
 • نظریه مدرن انگیزشی
 • مدیریت بر مبنای هدف
 • کار تیمی و ربون سپاری
 • مدیریت کیفیت فراگیر
Premium Joomla Templates