اصول و اعتبار سنجی و مراحل اجرایی

0 رای / رای دهی
320.000تومان
تعداد نفر: 

توضیح مختصر

مهلت ثبت نام : 1396/07/30

زمان برگزاری دوره : آبان ماه 1396

مدت زمان دوره : 16 ساعت 

نام استاد : جناب آقای دکتر یوسف قاسمی

هزینه دوره : 320.000 تومان 

 

ب-1- هدف دوره

 • آشنایی با انواع و کلیات و چارچوب اعتبارات اسنادی
 • گشایش و بهره برداری از اعتبارات اسنادی در بازرگانی

 

ب- 2- توانائیهای مورد انتظار دانشپذیرفتگان دوره

 • آشنایی با مبانی حقوقی و اسنادی

 

ب- 3- شرایط ورود به دوره (پیش نیازهای ورود)

 • دارا بودن مدرک پایان تحصیلات عمومی (دیپلم متوسطه/ پیش دانشگاهی )
 • مدیران و کارشناسان – وکلا و بازرگانان – مدیران بانک ها
 • علاقه مندان به توسعه دانش در حوزه مدیریت سازمان ها

ج-1- محتوای دوره

 • آشنایی با انواع روش های پرداخت در تجارت بین الملل
 • تصدیق و کاربرد اعتبارات اسنادی در بازرگانی بین المللی
 • اقدامات جهت اخذ پروفرما، کنترل آن و تهیه جدول مقایسه پیشنهادات
 • انواع اعتبارات اسنادی – نمودار مراحل اجرایی عملیات اعتبارات اسنادی
 • وظایف و مسئولیت بانک ها در عملیات اعتبارات اسنادی
 • آشنایی با مقررات متحد الشکل جدید اعتبارات اسنادی
 • اهمیت اسناد حمل در اعتبارات اسنادی
 • بررسی و کنترل اسناد حمل توسط بانک
 • پرداخت غیر نقدی
 • آشنایی با اینکوتدفر

 

 

 

 

Premium Joomla Templates